facebook
wyszukiwarka

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Zasady rezerwacji apartamentu.

 1. Po zapoznaniu si─Ö z ofert─ů wynajmu Klient  drog─ů elektroniczn─ů dokonuje rezerwacji wst─Öpnej.
 2. Do Klienta zostaje przes┼éane potwierdzenie rezerwacji zawieraj─ůce: cen─Ö , termin wynajmu , wysoko┼Ť─ç zadatku i numer konta , na który ten zadatek powinien by─ç wp┼éacony.
 3. W terminie 2. dni roboczych ( o ile nie zostanie ustalone inaczej ) Klient wp┼éaca na konto firmy zadatek w wysoko┼Ťci 30% ca┼ékowitej ceny wynajmu.
 4. Wp┼éata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacj─ů regulaminu.
 5. Brak wp┼éaty w okre┼Ťlonym terminie mo┼╝e skutkowa─ç anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi by─ç poinformowany.
 6. Pozosta┼é─ů cz─Ö┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci Klient wp┼éaca gotówk─ů lub kart─ů kredytow─ů w dniu przyjazdu lub przelewem na konto Wynajmuj─ůcego, przy czym ┼Ťrodki musz─ů si─Ö znale┼║─ç na koncie najpó┼║niej w dniu rozpocz─Öcia pobytu.
 7. Jakiekolwiek zmiany warunków rezerwacji musz─ů by─ç dokonane w formie pisemnej i b─Öd─ů zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie w formie pisemnej, w terminie do 30 dni przed dat─ů rozpocz─Öcia wynajmu, zadatek zostaje zwrócony po potr─ůceniu kosztów administracyjnych w wysoko┼Ťci 100 z┼é.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym ni┼╝ 30 dni, ale nie pó┼║niej ni┼╝ na 1 dzie┼ä przed dat─ů rozpocz─Öcia wynajmu, Klientowi zostaje zwrócona kwota stanowi─ůca 10% ceny pobytu ( 1/3 zadatku). Okre┼Ťlona wy┼╝ej kwota b─Ödzie zwrócona wy┼é─ůcznie w nast─Öpstwie z┼éo┼╝enia rezygnacji w formie pisemnej.

 

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu

 1. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 16.00-19.00. Ewentualna nieobecno┼Ť─ç Klienta w ustalonym dniu rozpocz─Öcia wynajmu b─Ödzie potraktowana jak zerwanie umowy. W przypadku przybycia Klienta po godz. 19.00 zostanie doliczona jednorazowa dodatkowa op┼éata w wysoko┼Ťci 30 z┼é. Pracownik Apartamenty Na wyspie mo┼╝e odmówi─ç przyj─Öcia Klienta po godz. 24.00 gdy taka pora przyjazdu nie zosta┼éa wcze┼Ťniej uzgodniona.
 2. Po przyje┼║dzie klienta zostaj─ů dope┼énione formalno┼Ťci zwi─ůzane z zameldowaniem ( Klient ma obowi─ůzek przedstawienia dokumentu stwierdzaj─ůcego jego to┼╝samo┼Ť─ç ) i rozliczeniem ko┼äcowym. Pracownik biura przekazuje klucze do apartamentu.
 3. Po przej─Öciu apartamentu Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za znajduj─ůce sie w apartamencie elementy wyposa┼╝enia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodze┼ä elementów wyposa┼╝enia Klient ma obowi─ůzek ich zg┼éoszenia Wynajmuj─ůcemu najpó┼║niej w dniu nast─Öpnym. Brak zg┼éoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrze┼╝e┼ä. Podczas odbioru, przez pracownika Wynajmuj─ůcego, apartamentu po zako┼äczonym okresie wynajmu, dokonane zostan─ů ogl─Ödziny stanu wyposa┼╝enia. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostan─ů odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony tak┼╝e kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 4. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obci─ů┼╝ony kwot─ů 150 z┼é. 
 5. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przed┼éu┼╝enia pobytu, bez wcze┼Ťniejszego uzgodnienia, Klient mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmowa┼é apartament. W przypadku, gdy nieuzgodniony pobyt uniemo┼╝liwia zaj─Öcie apartamentu przez kolejnego Klienta mo┼╝e on zosta─ç obci─ů┼╝ony kosztami dodatkowymi wynikaj─ůcymi z niezrealizowanej umowy.
 6. Wcze┼Ťniejszy wyjazd Go┼Ťcia nie upowa┼╝nia do ┼╝─ůdania zwrotu op┼éaty za niewykorzystany pobyt.

 

Pobyt Go┼Ťci

Podczas pobytu prosimy Go┼Ťci o przestrzeganie poni┼╝szych zasad:

 1. W apartamencie mo┼╝e mieszka─ç maksymalnie tylko taka ilo┼Ť─ç osób jaka zosta┼éa przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Pobyt zwierz─ůt musi by─ç uzgodniony z wynajmuj─ůcym.
 3. Prosimy o niepalenie wewn─ůtrz pomieszcze┼ä.
 4. Obowi─ůzuje zakaz przechowywania rowerów na balkonach/tarasach.
 5. Prosimy o zachowanie ogólnie przyj─Ötych norm zachowania spo┼éecznego w tym, w szczególno┼Ťci, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 6. W apartamencie obowi─ůzuje zakaz organizowania imprez.
 7. Niezastosowanie si─Ö Klientów do powy┼╝szego mo┼╝e skutkowa─ç rozwi─ůzaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie nale┼╝y si─Ö zwrot kosztów wynajmu.

 

Pozostałe ustalenia

 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, firma Apartamenty Na Wyspie nie mo┼╝e wywi─ůza─ç si─Ö z umowy wynajmu, ma ona obowi─ůzek zaoferowa─ç Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie lub wy┼╝szym. Je┼╝eli Klient nie zaakceptuje zmiany zostaj─ů mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione op┼éaty lub, w przypadku pobytów skróconych, nale┼╝no┼Ťci za niewykorzystane dni.
 2. Prosimy Go┼Ťci o zg┼éaszanie wszystkich niedogodno┼Ťci w zwi─ůzku z pobytem w apartamentach, a tak┼╝e ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za drogocenne rzeczy, pieni─ůdze i dokumenty  pozostawione w apartamencie, a tak┼╝e za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
 4. Przedmioty osobistego u┼╝ytku pozostawione w apartamencie przez wyje┼╝d┼╝aj─ůcego Klienta zostan─ů odes┼éane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres jednego mesi─ůca, a nast─Öpnie je zutylizuje.
 5. Dane osobowe naszych Go┼Ťci zostan─ů nale┼╝ycie zabezpieczone i zostan─ů u┼╝yte wy┼é─ůcznie na potrzeby ┼Ťwiadczenia us┼éugi oraz w celu przesy┼éania pó┼║niejszych informacji marketingowych.

Życzymy naszym Klientom miłego wypoczynku w naszych apartamentach!